Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIKU0)
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 6. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Saimnieciskās un darba tiesības

Docents D.Ose , KC6 - 509 , Nedēļas: 1.-8.
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Tirgzinības

Docents I.Andersone , KC6 - 509 , Nedēļas: 5.-15.

Lekc.; Pr.d. Civilā aizsardzība

Asistents M.Šmitiņš , KC6 - 509 , Nedēļas: 1.-4.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Patērētāju uzvedība tirgū

Lektors T.Kreicbergs , KC6 - 509 , Nedēļas: 9.-14.

Lekc.; Pr.d. Kvalitātes vadīšana

Docents (praktiskais) J.Pildavs , KC6 - 509 , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 21.00

Lekc.; Lab.d. Statistika

Docents E.Liepa , KC6 - 501 , Nedēļas: 2.-8.

Lekc.; Pr.d. Statistika

Docents E.Liepa , KC6 - 509 , Nedēļa: 1.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)