Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIKU0)
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 6. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 21.00

Lekc. Jaunās produkcijas tirgzinības

Docents I.Andersone , KC6 - 508 , Nedēļas: 1.-3.

18.15 - 19.50

Aizst. Prakse

Docents (praktiskais) L.Kamola , KC6 - 507 , Nedēļa: 16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Kvalitātes vadīšana

Docents (praktiskais) J.Pildavs , KC6 - 509 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Patērētāju uzvedība tirgū

Lektors T.Kreicbergs , KC6 - 509 , Nedēļas: 9.-14.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)