Mašīnu un aparātu būvniecība (NMCN0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
01.02.202010:00-14:00Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Vispārīgā metroloģija, papildnodaļas
Profesors p.i. E.Šīrons, Ķīp6B - 402
08.02.2020 10:00-14:00
15.02.2020 10:00-14:00
22.02.2020 10:00-14:00
29.02.202010:00-14:00Lekc. Materiālu pretestība
Profesors O.Kononova, Ķīp6B - 517
07.03.202010:00-15:00Lekc.; Pr.d. Plūsmas mehānika
Docents K.Kravalis, Ķīp6B - 417
Pēc nodarbības plkst. 14.oo - 15.oo studentiem, kuriem nepieciešams - konsultācija.
07.03.202014:30-17:00Pr.d. Angļu valoda 2
Lektors Z.Dombrovska, Kr1 - 102
14.03.202012:30-16:30Lekc.; Pr.d. Civilā aizsardzība
Profesors V.Jemeļjanovs, Āz12 - 103
21.03.202010:00-14:00Lekc.; Pr.d. Materiālu pretestība
Profesors O.Kononova, Ķīp6B - 517
28.03.202010:00-14:00Pr.d.; Lab.d. Plūsmas mehānika
Docents K.Kravalis, Ķīp6B - 417
Pēc nodarbības plkst. 13.oo - 14.oo studentiem, kuriem nepieciešams - konsultācija.
04.04.202010:00-15:00Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Plūsmas mehānika
Docents K.Kravalis, Ķīp6B - 417
Pēc nodarbības plkst. 14.oo - 15.oo studentiem, kuriem nepieciešams - konsultācija.
18.04.202010:00-15:00Lekc. Saskarsmes pamati
Docents (praktiskais) S.Gudzuka, Āz12 - 103
25.04.202010:00-15:00Lekc. Materiālzinības, papildnodaļas
Docents G.Muižnieks, PV1 - 107
Pēc nodarbības plkst. 14.oo - 15.oo studentiem, kuriem nepieciešams - konsultācija.
23.05.202010:00-15:00Lab.d. Materiālzinības, papildnodaļas
Docents G.Muižnieks, PV1 - 107
Pēc nodarbības plkst. 14.oo - 15.oo studentiem, kuriem nepieciešams - konsultācija.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)