Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2019./2020. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Automātika un datortehnika (RDMF0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Datoru ciparvadības sistēmas un to projektēšana (speckurss)

Profesors Z.Markovičs , D2 - 329

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Datoru ciparvadības sistēmas un to projektēšana (speckurss)

Profesors Z.Markovičs , D2 - 329

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. 3D grafikas modelēšana un animācija

Docents M.Kovaļovs , D2 - 340

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. 3D grafikas modelēšana un animācija

Docents M.Kovaļovs , D2 - 340 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra

Profesors V.Zagurskis , D2 - 348

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra

Profesors V.Zagurskis , D2 - 348

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Psiholoģija

Asociētais profesors A.Šteinberga , Āz12-K1 - 116

Lekc.; Pr.d. Biznesa socioloģija

Docents (praktiskais) L.Girsova , Ķīp6B - 300
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Interaktīvas datorgrafikas praktiskie lietojumi

Docents M.Kovaļovs , D2 - 340

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Scēnu analīze un tēlu atpazīšana

Asociētais profesors A.Sisojevs , D2 - 340

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Scēnu analīze un tēlu atpazīšana

Lektors O.Krutikova , D2 - 340 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Lab.d. Interaktīvas datorgrafikas praktiskie lietojumi

Docents M.Kovaļovs , D2 - 340 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Sociālā psiholoģija

Docents (praktiskais) S.Gudzuka , Ķīp6B - 300

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)