Muitas un nodokļu administrēšana (RIGMB)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

Pr.d. Prakse 3

Lektors J.Deičmane , - , Nedēļas: 1.-6. , Prakse 27.01.20 - 06.03.2020
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Kons. Maģistra darbs

Asociētais profesors M.Jurušs , KC6 - 301 , Nedēļas: 4.,6. , Prakse 27.01.20 - 06.03.2020

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)