Adaptronika (RECA0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lab.d. Ciparu elektronika un datorarhitektūra

Asociētais profesors A.Utāns , Āz12-K1 - 318 , Nedēļas: 7.,10.

Lab.d. Enerģētikas pamati

Vadošais pētnieks G.Pašņins , Āz12-K1 - 303 , Nedēļas: 5.,9.,11.,13.

16.30 - 18.05

Lab.d. Enerģētikas pamati

Vadošais pētnieks G.Pašņins , Āz12-K1 - 303 , Nedēļas: 5.,9.,11.,13.

Lab.d. Ciparu elektronika un datorarhitektūra

Asociētais profesors A.Utāns , Āz12-K1 - 318 , Nedēļas: 7.,10.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Enerģētikas pamati

Asociētais profesors O.Linkevičs , Āz12 - 102

12.30 - 14.05

Pr.d. Autonoma robotizēta sistēma (studiju projekts)

Asociētais profesors P.Apse-Apsītis , Āz12-K1 - 219

14.30 - 16.05

Lekc. Ciparu elektronika un datorarhitektūra

Asociētais profesors A.Utāns , Āz12 - 120

16.30 - 18.05

Lab.d. Ciparu elektronika un datorarhitektūra

Asociētais profesors A.Utāns , Āz12 - 111 , Nedēļas: 9.-12.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Adaptīvās sistēmas industriālajā elektronikā

Asociētais profesors M.Gorobecs , Āz12-K1 - 521 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Adaptīvās sistēmas industriālajā elektronikā

Asociētais profesors M.Gorobecs , Āz12 - 110

14.30 - 16.05

Lekc. Elektriskās piedziņas sistēmu teorija

Profesors L.Ribickis , Āz12 - 212

16.30 - 18.05

Lekc. Elektriskās piedziņas sistēmu teorija

Profesors L.Ribickis , Āz12 - 212
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Elektriskā piedziņa (studiju projekts)

Docents I.Buņina , Āz12 - 122

12.30 - 14.05

Lab.d. Elektriskās piedziņas sistēmu teorija

Laboratorijas vadītājs A.Avotiņš , Āz12-K1 - 222 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Lekc. Energoelektronika

Profesors I.Galkins , Āz12-K1 - 521 , Nedēļa: 16.

Lekc. Energoelektronika

Profesors I.Galkins , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: 1.-15.

16.30 - 18.05

Rezerv. Energoelektronika

Profesors I.Galkins , Āz12-K1 - 521

Lekc. Energoelektronika

Profesors I.Galkins , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: 1.-15.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)