Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (RICS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Starptautiskais marketings

Asociētais profesors D.Solovjovs , KC6 - 523 , Nedēļas: 13.,16. , Vieslekt.Agrita Lapinska. Studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

16.30 - 18.05

Lekc. Starptautiskais marketings

Asociētais profesors D.Solovjovs , KC6 - 523 , Nedēļas: 13.,16. , Vieslekt.Agrita Lapinska. Studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Muitas darbības pamati

Docents (praktiskais) A.Gulbis , KC6 - 303 , Nedēļa: 2.

12.30 - 14.05

Lekc. Mazo uzņēmumu uzņēmējdarbības organizācija un plānošana

I.Pokromoviča , KC6 - 511

14.30 - 16.05

Lekc. Starptautiskās darba tiesības

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-8. , Vieslekt. Andra Šenberga

Lekc. Starptautiskais marketings

Asociētais profesors D.Solovjovs , KC6 - 523 , Nedēļas: 9.-11.,13.-14.,16. , Vieslekt.Agrita Lapinska. Studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

16.30 - 18.05

Lekc. Starptautiskais marketings

Asociētais profesors D.Solovjovs , KC6 - 523 , Nedēļas: 9.-11.,13.-14.,16. , Vieslekt.Agrita Lapinska. Studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

Pr.d. Starptautiskās darba tiesības

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-8. , Vieslekt. Andra Šenberga
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Starptautiskais protokols

R.Grigorjana , KC6 - 410 , Nedēļas: nepāra , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

Pr.d. Starptautiskais protokols

R.Grigorjana , KC6 - 410 , Nedēļas: pāra , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

10.15 - 11.50

Lekc. Kvalitātes sistēmu vadīšana

Asociētais profesors D.Solovjovs , KC6 - 523 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Starptautiskās tirdzniecības tiesības

Docents (praktiskais) A.Čevers , KC6 - 411 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lab.d. Starptautiskās tirdzniecības tiesības

Docents (praktiskais) A.Čevers , KC6 - 411 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Kvalitātes sistēmu vadīšana

Asociētais profesors D.Solovjovs , KC6 - 523 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Starptautisko pārvadājumu vadīšana

Docents (praktiskais) J.Kuškins , KC6 - 410 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Starptautisko pārvadājumu vadīšana

Docents (praktiskais) J.Kuškins , KC6 - 410 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Starptautisko projektu vadība (studiju projekts)

Vieslektors Z.Raščevska , KC6 - 410 , Nedēļas: pāra , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

10.15 - 11.50

Pr.d. Starptautisko projektu vadība (studiju projekts)

Vieslektors Z.Raščevska , KC6 - 410 , Nedēļas: pāra , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

12.30 - 14.05

Lekc. Muitas darbības pamati

Docents (praktiskais) A.Gulbis , KC6 - 410 , Nedēļas: 2.-8.

14.30 - 16.05

Pr.d. Muitas darbības pamati

Docents (praktiskais) A.Gulbis , KC6 - 513 , Nedēļas: 2.-8.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Starptautisko iepirkumu organizēšana

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-8. , Vieslekt.Darja Junusova. Studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

10.15 - 11.50

Pr.d. Starptautisko iepirkumu organizēšana

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-8. , Vieslekt.Darja Junusova. Studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

Lekc. Starpkultūru komunikācija

V.Ponciusa , KC6 - 513 , Nedēļas: 10.-12.,14.-16. , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

12.30 - 14.05

Pr.d. Starpkultūru komunikācija

V.Ponciusa , KC6 - 513 , Nedēļas: 10.-12.,14.-16. , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

14.30 - 16.05

Pr.d. Starpkultūru komunikācija

V.Ponciusa , KC6 - 513 , Nedēļas: 10.-12.,14. , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)