Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Saimnieciskās un darba tiesības

Docents D.Ose , KC6 - 419

10.15 - 11.50

Pr.d. Saimnieciskās un darba tiesības

Docents D.Ose , KC6 - 419
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Biznesa angļu valoda

Lektors J.Kučerova , KC6 - 311

10.15 - 11.50

Lekc. Tirgzinības

Docents R.Greitāne , KC6 - 523

12.30 - 14.05

Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība

Lektors T.Kreicbergs , KC6 - 419

14.30 - 16.05

Pr.d. Korporatīvā sociālā atbildība

Lektors T.Kreicbergs , KC6 - 419
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Lektors A.Pola , KC6 - 308

14.30 - 16.05

Lab.d. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas II

Lektors L.Budņiks , KC6 - 501
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas II

Lektors L.Budņiks , KC6 - 410

14.30 - 16.05

Pr.d. Tirgzinības

Docents R.Greitāne , KC6 - 410

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)