Cilvēku resursu vadīšana (RICR0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Saimnieciskās un darba tiesības

Docents D.Ose , KC6 - 419

10.15 - 11.50

Pr.d. Saimnieciskās un darba tiesības

Docents D.Ose , KC6 - 419

12.30 - 14.05

Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari

E.Fortiņš , KC6 - 321

14.30 - 16.05

Pr.d. Starptautiskie ekonomiskie sakari

E.Fortiņš , KC6 - 321 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Tirgzinības

Docents I.Andersone , KC6 - 223

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valodas speckurss cilvēku resursu vadīšanā

Lektors J.Kučerova , KC6 - 410
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Lektors A.Pola , KC6 - 308

14.30 - 16.05

Lekc. Personāla vadīšana

Docents I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 409

16.30 - 18.05

Pr.d. Personāla vadīšana

Docents I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 409 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Tirgzinības

Docents I.Andersone , KC6 - 321 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Lekc. Informācijas tehnoloģijas uzņēmumu un personāla vadībā

Asociētais profesors D.Ščeulovs , KC6 - 501 , Nedēļas: 4.-16. , Informācijas tehnoloģijas uzņēmumu un personāla vadībā

16.30 - 18.05

Pr.d. Informācijas tehnoloģijas uzņēmumu un personāla vadībā

Asociētais profesors D.Ščeulovs , KC6 - 501 , Nedēļas: 4.-16. , Informācijas tehnoloģijas uzņēmumu un personāla vadībā

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)