Ekonomika (RIBE0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas II

A.Fiļipovs , KC6 - 501

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda 2

Asistents J.Martinova , KC6 - 307 , 1.pusgrupa

Pr.d. Angļu valoda 2

Asistents V.Tataurova , KC6 - 511 , 2.pusgrupa
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Tirgzinības

Docents R.Greitāne , KC6 - 523

12.30 - 14.05

Lekc. Makroekonomika

Katedras vadītājs M.Šenfelde , KC6 - 523

14.30 - 16.05

Pr.d. Mūsdienu ekonomikas aktualitātes (studiju darbs)

Lektors A.Mihņenoka , KC6 - 511 , Nedēļas: 2.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātika ekonomistiem

Lektors A.Pola , KC6 - 508

10.15 - 11.50

Lekc. Ekonomiskā statistika

Docents E.Liepa , KC6 - 508
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika ekonomistiem

Lektors A.Pola , KC6 - 508

12.30 - 14.05

Pr.d. Makroekonomika

Asociētais profesors I.Judrupa , KC6 - 508

14.30 - 16.05

Pr.d. Tirgzinības

Docents R.Greitāne , KC6 - 410

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)