Uzņēmējdarbības loģistika (RICL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Pētnieciskais darbs

Asociētais profesors V.Ozoliņa , KC6 - 411 , Nedēļas: 1.-6.,8.-9. , Vieslekt.A.Jurāne-Brēmane

Lekc. Pētnieciskais darbs

Asociētais profesors V.Ozoliņa , KC6 - 411 , Nedēļas: 15.-16.

10.15 - 11.50

Pr.d. Pētnieciskais darbs

Asociētais profesors V.Ozoliņa , KC6 - 411 , Nedēļas: 15.-16.

Lekc. Pētnieciskais darbs

Asociētais profesors V.Ozoliņa , KC6 - 411 , Nedēļas: 1.-6.,8.-9. , Vieslekt.A.Jurāne-Brēmane

12.30 - 14.05

Pr.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Profesors R.Počs , KC6 - 223 , Nedēļas: 1.-2.,4.-9.

Lekc. Nodokļi un nodevas

Asociētais profesors M.Jurušs , KC6 - 223 , Nedēļa: 3.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Pētnieciskais darbs

Asociētais profesors V.Ozoliņa , KC6 - 511 , Nedēļas: 14.-16.

10.15 - 11.50

Pr.d. Pētnieciskais darbs

Asociētais profesors V.Ozoliņa , KC6 - 511 , Nedēļas: 14.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Nodokļi un nodevas

Asociētais profesors M.Jurušs , KC6 - 411 , Nedēļas: 2.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

U.Pentjuša , KC6 - 223 , Nedēļas: 1.-4.,6.-9.

16.30 - 18.05

Lekc. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

U.Pentjuša , KC6 - 223 , Nedēļas: 1.-4.,6.-9.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Transporta kustības organizācija un vides aizsardzība

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 321 , Nodarbību vadīs vieslekt.Ivo Ošenieks

10.15 - 11.50

Lekc. Bīstamo kravu pārvadājumi

Asociētais profesors D.Solovjovs , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-8. , Vieslekt.K.Začests

Lekc. Kvalitātes sistēmu vadīšana

Asociētais profesors D.Solovjovs , KC6 - 523 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Kvalitātes sistēmu vadīšana

Asociētais profesors D.Solovjovs , KC6 - 523 , Nedēļas: 9.-16.

Pr.d. Bīstamo kravu pārvadājumi

Asociētais profesors D.Solovjovs , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-8. , Vieslekt.K.Začests

14.30 - 16.05

Pr.d. Nodokļi un nodevas

Lektors p.i. I.Kukjans , KC6 - 311 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Pētnieciskais darbs

Asociētais profesors V.Ozoliņa , KC6 - 511 , Nedēļas: 14.-16.

10.15 - 11.50

Pr.d. Pētnieciskais darbs

Asociētais profesors V.Ozoliņa , KC6 - 511 , Nedēļas: 14.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Transporta komercekspluatācija

Docents (praktiskais) J.Kuškins , KC6 - 511 , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.-13.

Pr.d. Starptautiskā biznesa plānošana (studiju projekts)

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 309

10.15 - 11.50

Lekc. Transporta komercekspluatācija

Docents (praktiskais) J.Kuškins , KC6 - 511 , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.-13.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)