Transportbūves (RBCT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ievads transporta plūsmas teorijā 2

Dekāns J.Smirnovs , Ķīp6B - 313

12.30 - 14.05

Pr.d. Tērauda tilti (studiju projekts)

Lektors I.Paeglīte , PV3/7 - 254

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Autoceļu projektēšana (pamatkurss) 2

Profesors A.Zariņš , PV3/7 - 254

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Autoceļu labiekārtošana

Docents J.Bidzāns , Ķīp6B - 310
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Autoceļu satiksmes drošība

Profesors J.Smirnovs , Ķīp6B - 423

12.30 - 14.05

Pr.d. Autoceļi (studiju projekts II) 2

Profesors A.Zariņš , Ķīp6B - 310 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Galīgo elementu metode (ievadkurss)

Profesors J.Barkanovs , PV3/7 - 213 , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Pr.d. Autoceļi (studiju projekts II) 2

Profesors A.Zariņš , Ķīp6B - 310 , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Galīgo elementu metode (ievadkurss)

Profesors J.Barkanovs , PV3/7 - 213 , Nedēļas: 9.-16.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Datormācība (speckurss būvniekiem)

Asistents J.Mačāns , Āz12 - 321
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elektrotehnika un elektronika ( būvniekiem)

Profesors J.Dirba , Āz12 - 111 , Nedēļas: 1.-8.

10.15 - 11.50

Pr.d.; Lab.d. Elektrotehnika un elektronika ( būvniekiem)

Asistents K.Gulbis , Āz12-K1 - 216 , Nedēļas: 9.-16. , 2,pusgrupa

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)