Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2019./2020. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (RICS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Personāla vadīšana (pamatkurss)

Docents I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 419

12.30 - 14.05

Lekc. Vadības socioloģija

Docents A.Šņitņikovs , KC6 - 223 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Vadības socioloģija

Docents A.Šņitņikovs , KC6 - 223 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Starptautiskās darba tiesības

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-8. , Vieslekt. Andra Šenberga

16.30 - 18.05

Pr.d. Starptautiskās darba tiesības

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-8. , Vieslekt. Andra Šenberga
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātika 2

Docents E.Liepa , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Statistika

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 419

12.30 - 14.05

Pr.d. Statistika

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Kvalitātes vadības pamati

Docents (praktiskais) J.Pildavs , KC6 - 411 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Matemātika 2

Docents E.Liepa , KC6 - 409 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda 2

Docents I.Liokumoviča , KC6 - 311

12.30 - 14.05

Pr.d. Kvalitātes vadības pamati

Docents (praktiskais) J.Pildavs , KC6 - 419
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati

Docents D.Ose , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati

Docents D.Ose , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Loģistikas pamati

Lektors A.Starčenko , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Loģistikas pamati

Lektors A.Starčenko , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra ,

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)