Tehniskā tulkošana (RHGT0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Pr.d. Prakse (Tulkošanas metodes un prakse)

Dekāns M.Platonova , Kr1 - 101 , Nedēļas: nepāra , Room 100

16.30 - 18.05

Pr.d. Valodas kroskulturālie aspekti

Asociētais profesors T.Smirnova , Kr1 - 102 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Terminoloģija un terminogrāfija

Asociētais profesors T.Smirnova , Kr1 - 102 , Nedēļas: pāra

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Otrās svešvalodas pastiprinātais kurss (vācu valoda) 2

Lektors L.Rozenberga , Kr1 - 102 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Pr.d. Modernās tehnoloģijas tulkošanā

Lektors O.Ivanova , Kr1 - 104 , Nedēļas: 1.-8.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Pedagoģija

Profesors A.Zigmunde , Āz12 - 122

18.15 - 19.50

Pr.d. Specializācijas tekstu tulkošana (ekonomika) 2

Lektors A.Nidagundi , Kr1 - 102 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)