Industriālais dizains (RMCX0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Rūpniecisku ražojumu projektēšana (studiju projekts)

Docents (praktiskais) J.Kaņeps , Ķīp6B - 404 , Nedēļas: 1.-3.,5.-9.,11.-12.,14.-16.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Datormodelēšana

Docents (praktiskais) J.Kaņeps , Ķīp6B - 404 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,12.,14.,16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Tehnisko zinātņu (inženierzinātņu) vēsture

Profesors A.Zigmunde , Kr1 - 225
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Produktu maketēšana un prototipēšana 2

Lektors M.Irbe , Ķīp6B - 404 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,12.,14.,16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Arhitektūras un vides projektēšana

Lektors p.i. S.Levāne , Ķīp6B - 524

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Datormodelēšana

Docents (praktiskais) J.Kaņeps , Ķīp6B - 404

16.30 - 18.05

Lekc. Datormodelēšana

Docents (praktiskais) J.Kaņeps , Ķīp6B - 404 , Nedēļa: 1.

Pr.d. Rūpniecisku ražojumu projektēšana (studiju projekts)

Docents (praktiskais) J.Kaņeps , Ķīp6B - 404 , Nedēļas: 3.,5.,7.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Produktu maketēšana un prototipēšana 2

Lektors M.Irbe , Ķīp6B - 404 , Nedēļas: 1.-4.,6.-8.

14.30 - 16.05

Pr.d. Produktu maketēšana un prototipēšana 2

Lektors M.Irbe , Ķīp6B - 404 , Nedēļas: 1.-4.,6.-8.

16.30 - 18.05

Pr.d. Mašīnu un aparātu būves tehnoloģija (studiju projekts)

Docents A.Kromanis , PV1 - 107 , Nedēļas: pāra

18.15 - 19.50

Pr.d. Mašīnu un aparātu būves tehnoloģija (studiju projekts)

Docents A.Kromanis , PV1 - 107 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Ķīp6B - 422 , Nedēļas: 1.-3.,5.,7.-8.

Lekc.; Pr.d. Ražošanas un pakalpojumu organizēšana

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 409 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Ķīp6B - 515 , Nedēļas: 4.,6.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Ķīp6B - 515 , Nedēļas: 4.,6.

Lekc.; Pr.d. Ražošanas un pakalpojumu organizēšana

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 409 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Ķīp6B - 422 , Nedēļas: 1.-3.,5.,7.-8.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ražošanas un pakalpojumu organizēšana

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 409

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)