Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 12.30

Lekc.; Pr.d. Darba vide un ergonomika

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 321

10.15 - 11.50

Lekc. Biznesa plānošana

Lektors I.Eriņa , KC6 - 303

12.30 - 14.05

Lekc. Biznesa plānošana

Lektors I.Eriņa , KC6 - 303

14.30 - 16.05

Lekc. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Asociētais profesors A.Roskoša , Kr1 - 209 , Nedēļas: 9.-16.

16.30 - 18.05

Lekc. Uzņēmuma ekonomika

Docents (praktiskais) T.Laizāns , KC6 - 321

18.15 - 19.50

Lekc. Starta uzņēmējdarbības vadība

Lektors R.Lasmanis , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-13.

20.15 - 21.50

Pr.d. Starta uzņēmējdarbības vadība

Lektors R.Lasmanis , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-13.
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Koučings un komandas vadīšana

Lektors I.Eriņa , KC6 - 308

14.30 - 16.05

Pr.d. Koučings un komandas vadīšana

Lektors I.Eriņa , KC6 - 308 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Uzņēmuma ekonomika

Docents (praktiskais) T.Laizāns , KC6 - 311 , Group 1

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Lektors U.Pentjuša , KC6 - 501 , Nedēļas: 2.-13.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

U.Pentjuša , KC6 - 523 , Nedēļas: 2.-13.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Personāla vadīšana

Eksperts S.Laizāne , K1 - 201 , Nedēļas: pāra , Prof. Iveta Pokromoviča

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Personāla vadīšana

Eksperts S.Laizāne , K1 - 201 , Prof. Iveta Pokromoviča

14.30 - 16.05

Pr.d. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas II

Lektors L.Budņiks , KC6 - 501

Lekc. Tirgzinības

Docents I.Andersone , KC6 - 419

16.30 - 18.05

Pr.d. Tirgzinības

Docents I.Andersone , KC6 - 419

18.15 - 19.50

Pr.d. Nodokļi un nodevas

Lektors p.i. A.Žogots , KC6 - 523 , Nedēļas: 2.-13.

20.15 - 21.50

Lekc. Nodokļi un nodevas

Lektors p.i. A.Žogots , KC6 - 523 , Nedēļas: 2.-13.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Saimnieciskās un darba tiesības

N.Ozoliņš , K1 - 403

12.30 - 14.05

Lekc. Saimnieciskās un darba tiesības

N.Ozoliņš , K1 - 403

14.30 - 16.05

Lekc. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas II

Lektors L.Budņiks , KC6 - 419

Lekc. Kvalitātes sistēmu pamati

Datu analītiķis A.Medne , K1 - 219 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Kvalitātes sistēmu pamati

Datu analītiķis A.Medne, Projekta vadītājs L.Knapa , K1 - 219 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Vispārējā socioloģija

S.Rēvele , Āz12 - 102 , Nedēļas: 4.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)