Datorsistēmas (RDBD0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Uzņēmējdarbība un investīcijas

Docents (praktiskais) K.Gorbunova , S1 - 208

Lekc. Mazo uzņēmumu biznesa ekonomika un plānošana

Profesors I.Voronova , M1/1 - 303

12.30 - 14.05

Lekc. Sistēmu teorijas metodes

Asociētais profesors A.Anohina-Naumeca, Profesors J.Grundspeņķis , D2 - 149

14.30 - 16.05

Lab.d. Algoritmi un programmēšanas metodes

Profesors M.Uhanova , S1 - 507

Lab.d. Algoritmi un programmēšanas metodes

Profesors M.Uhanova , S1 - 511

Lab.d. Algoritmi un programmēšanas metodes

Profesors M.Uhanova , D2 - 525

Lekc.; Lab.d. Algoritmi un programmēšanas metodes

Profesors M.Uhanova, Asistents I.Mihailovs , M1/1 - 301 , 1.lekcijas norises vieta

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Programmatūras izstrādes tehnoloģija

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks , S1 - 507

Lekc.; Lab.d. Programmatūras izstrādes tehnoloģija

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks , S1 - 511

Lekc.; Lab.d. Programmatūras izstrādes tehnoloģija

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks , D2 - 525
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Ievads lietišķās datorzinātnēs

Profesors O.Ņikiforova , S1 - 512

Lekc.; Lab.d. Ievads lietišķās datorzinātnēs

Profesors O.Ņikiforova , D2 - 522

Lekc.; Pr.d. Lietišķo datorsistēmu programmatūra

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks, Lektors S.Jurenoka , S1 - 515

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Apvienotā Eiropa un Latvija

Docents A.Šņitņikovs , K1 - 301

Lekc.; Pr.d. Politoloģija

Asociētais profesors G.Ozolzīle , Āz12 - 103
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 15.40

Lekc.; Pr.d. Datorsistēmu projektēšanas pamati

Lektors M.Kirikova , D2 - 529 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Datorsistēmu projektēšanas pamati

Lektors M.Kirikova , D2 - 538 , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)