Transporta sistēmu inženierija (RMCL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Transporta sistēmu funkcionēšana (speckurss)

Docents V.Feofanovs , Lo1/V - VI

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Loģistikas informācijas tehnoloģijas

Docents A.Lešinskis , Lo1/V - 205

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Loģistikas informācijas tehnoloģijas

Docents A.Lešinskis , Lo1/V - 205
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Lietišķā mehānika 2

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Arshad , Lo1/V - 312

10.15 - 11.50

Lekc. Transportmašīnu uzbūve

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , Lo1/V - 109

12.30 - 14.05

Lekc. Transportmašīnu uzbūve

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , Lo1/V - 109

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Transporta vadības diskrētie modeļi

Docents E.Šidlovska , Lo1/V - VIII

16.30 - 18.05

Lab.d. Transporta vadības diskrētie modeļi

Docents E.Šidlovska , Lo1/V - 205 , Nedēļas: 13.-16.

Pr.d. Transporta vadības diskrētie modeļi

Docents E.Šidlovska , Lo1/V - VIII , Nedēļas: 9.-12.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d.; Lab.d. Transporta sistēmu funkcionēšana (speckurss)

Docents V.Feofanovs , Lo1/V - 205 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Statistiskās metodes transportā

Docents E.Šidlovska , Lo1/V - VIII , Nedēļas: 1.-12.

Lekc.; Pr.d. Statistiskās metodes transportā

Docents E.Šidlovska , Lo1/V - 205 , Nedēļas: 13.-16.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Statistiskās metodes transportā

Docents E.Šidlovska , Lo1/V - VIII

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)