Apģērbu un tekstila tehnoloģija (RWCV0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Datormācība (speckurss)

Lektors J.Dāboliņš , Ķīp6 - 228

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Docents Z.Veide , Ķīp6B - 310
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Pr.d. Angļu valoda 2

Lektors Z.Dombrovska , Ķīp6 - 306 , 2.pusgrupa
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Kons. Matemātika 2

Lektors I.Karpinska , Ķīp6 - 117 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Kons. Matemātika 2

Lektors I.Karpinska , Ķīp6 - 207

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Matemātika 2

Lektors I.Karpinska , PV3/7 - 101

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Modes tirgzinību un prečzinību pamati

Zinātniskais asistents L.Ārende , Ķīp6 - 207
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Aušanas tehnoloģija

Profesors I.Baltiņa, Docents G.Vinovskis , Ķīp6 - 212
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Kons. Matemātika 2

Lektors I.Karpinska , Ķīp6B - 300 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Tekstila un ādu materiālzinību pamati 2

Profesors I.Baltiņa , Ķīp6 - 208

12.45 - 14.15

Lekc.; Pr.d. Ekonomika

Docents (praktiskais) K.Gorbunova , Ķīp6 - 117

14.30 - 16.05

Lab.d. Tekstila un ādu materiālzinību pamati 2

Profesors I.Baltiņa , Ķīp6 - 213 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Tekstila un ādu materiālzinību pamati 2

Profesors I.Baltiņa , Ķīp6 - 213 , Nedēļas: pāra , 2.pusgrupa

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)