Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.00 - 16.00

PP Prakse

-
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Koka izstrādājumu projektēšana

Asistents B.Lukaševiča , Ķīp6 - 109

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Darba procesu projektēšana

Asociētais profesors A.Ulme , Ķīp6 - 426

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Interjera projekta vadīšana 2

Asociētais profesors A.Ulme , Ķīp6 - 426
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.00 - 16.00

PP Prakse

-
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Telpas projektēšana un dizains 2

Lektors I.Miķelsone, Docents (praktiskais) M.Švēde , Ķīp6 - 308 , 13.02.2020. izbraukuma lekcija uz URDA/ZA00

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ornaments un kompozīcija

Docents (praktiskais) A.Krieviņa-Siliņa , Ķīp6 - 225
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Tiesību pamati

Docents D.Ose , KC6 - 419

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2

Asistents B.Lukaševiča , Ķīp6 - 117

12.30 - 14.05

Lekc. Kvalitātes nodrošināšana

Profesors I.Baltiņa , Ķīp6 - 208 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Kvalitātes nodrošināšana

Profesors I.Baltiņa , Ķīp6 - 213 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Produktu un procesu projektēšana specializēto CAD un CAM vidē

Docents (praktiskais) P.Kāpostiņš , Ķīp6 - 228

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)