Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Amatniecības un dizaina stratēģija 2

Docents (praktiskais) A.Krieviņa-Siliņa , Ķīp6 - 225 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Lietišķo kompozīciju veidošana

Docents (praktiskais) A.Krieviņa-Siliņa , Ķīp6 - 225 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Amatniecības un dizaina stratēģija 2

Docents (praktiskais) A.Krieviņa-Siliņa , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Apģērbu konstruēšana

Asociētais profesors D.Beļakova , Ķīp6 - 117

14.30 - 16.05

Pr.d. Gleznošanas darbnīca tekstīliju dizaineriem

Docents (praktiskais) D.Baumane , Ķīp6 - 435

16.30 - 18.05

Pr.d. Apģērbu konstruēšana

Lektors G.Terļecka , Ķīp6 - 206
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Apģērbu tehnoloģija un iekārtas 2

Docents (praktiskais) A.Kalnāja , Ķīp6 - 201

12.30 - 14.05

Lekc. Darba un apkārtējās vides aizsardzība

Asociētais profesors V.Urbāne , Ķīp6 - 117
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Vides koloristiskā modelēšana

Lektors A.Volmāre , Ķīp6 - 206

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Apģērbu kompozīcija 2

Lektors A.Volmāre , Ķīp6 - 206

18.15 - 19.00

Kons. Apģērbu konstruēšana

Lektors G.Terļecka , Ķīp6 - 206

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)