Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2019./2020. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.30 - 14.05

PP Prakse

Lektors J.Kalniņš, Pētnieks A.Ķīsis, Zinātniskais asistents I.Zotova, Asistents I.Gūtmane , Ķīp6 - 112
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Mākslinieciskā kompozīcija un formas

Asociētais profesors A.Ulme, Lektors p.i. S.Levāne , Ķīp6 - 117

12.30 - 14.05

Pr.d. Grafiskās analīzes pamati 2

Docents (praktiskais) D.Baumane, Lektors I.Nātriņa, Lektors J.Pansovs , Ķīp6 - 435
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Angļu valoda 2

Lektors Z.Dombrovska , Ķīp6 - 208

10.15 - 11.50

Lekc. Amatniecības un dizaina stratēģija

Docents (praktiskais) G.Zommere , Ķīp6 - 117 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Matemātika 2

Lektors I.Karpinska , Ķīp6 - 117 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Kons. Matemātika 2

Lektors I.Karpinska , Ķīp6 - 207
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Amatniecības un dizaina stratēģija

Docents (praktiskais) G.Zommere , Ķīp6 - 228

12.30 - 15.15

Lekc.; Pr.d. Koksnes mācība

Lektors J.Kalniņš , Ķīp6 - 109
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Kons. Matemātika 2

Lektors I.Karpinska , Ķīp6B - 300 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika 2

Lektors I.Karpinska , Ķīp6B - 300 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Amatniecības un mākslas vēsture 2

Docents A.Tipāne , Ķīp6 - 306

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)