Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.00 - 14.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

Docents (praktiskais) D.Šķiņķe , Ķīp6 - 202

16.30 - 18.05

Pr.d. Prezentācijas prasme

Docents M.Bernande , Āz12-K1 - 115

Lekc. Mazās grupas un personības socioloģija

Docents (praktiskais) L.Girsova , Ķīp6B - 300
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Pr.d. Saskarsmes pamati

Docents (praktiskais) S.Gudzuka , Ķīp6B - 422
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 15.15

Lekc.; Pr.d. Apģērbu projektēšana 2

Eksperts L.Siliņa , Ķīp6 - 224

16.30 - 18.05

Pr.d. Lietišķā etiķete

Docents M.Bernande , Ķīp6 - 116

Lekc. Vispārējā socioloģija

Docents (praktiskais) L.Girsova , Ķīp6B - 318
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Darbnīcu / salonu un uzņēmumu projektēšana (studiju projekts)

Asociētais profesors U.Briedis , Ķīp6 - 425

14.30 - 18.50

Pr.d. Bakalaura darbs ar projekta daļu

Lektors A.Volmāre , Ķīp6 - 202

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)