Drošības inženierija (RICO0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Pr.d. Katastrofu pārvaldīšana (studiju projekts)

Asociētais profesors J.Malahova , KC6 - 311 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Katastrofu pārvaldīšana (studiju projekts)

Asociētais profesors J.Malahova , KC6 - 311 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ugunsdrošības profilaktiskā darba organizācija un ugunsgrēku izpēte

Profesors V.Jemeļjanovs , - , Kc6 - 121

12.30 - 14.05

Pr.d. Ugunsdrošības profilaktiskā darba organizācija un ugunsgrēku izpēte

Profesors V.Jemeļjanovs , - , Nedēļas: nepāra , Kc6 - 121

Pr.d. Drošības prasības darba vietām

Docents (praktiskais) J.Bērziņš , - , Nedēļas: pāra , Kc6 - 121

14.30 - 16.05

Lekc. Drošības prasības darba vietām

Docents (praktiskais) J.Bērziņš , - , Kc6 - 121
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Visaptverošā kvalitātes vadība

Docents (praktiskais) p.i. A.Ploriņš , KC6 - 311 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Visaptverošā kvalitātes vadība

Docents (praktiskais) p.i. A.Ploriņš , KC6 - 311 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Tehniskā mehānika

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 521 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Tehniskā mehānika

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 521 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi

Lektors A.Grigorjevs , - , Kc6 - 121

10.15 - 11.50

Pr.d. Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi

A.Grigorjevs , - , Nedēļas: nepāra , Kc6 - 121

Lekc. Apkārtējās vides aizsardzība

Docents S.Valtere , - , Nedēļas: pāra , Kc6 - 9

12.30 - 14.05

Pr.d. Elektrodrošība

Docents N.Breners , - , Nedēļas: nepāra , Kc6 - 9

Pr.d. Apkārtējās vides aizsardzība

Docents S.Valtere , - , Nedēļas: pāra , Kc6 - 9

14.30 - 16.05

Lekc. Elektrodrošība

Docents N.Breners , - , Kc6 - 9

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)