Automobiļu transports (RMCU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Materiālzinības

Docents G.Muižnieks , PV1 - 107 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Matemātika 2

Profesors I.Iltiņš , Ķīp6B - 318 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Pr.d.; Lab.d. Fizika

Asistents A.Bērziņa , PV3/7 - 401 , Nedēļas: nepāra

Pr.d.; Lab.d. Fizika

Asistents S.Stepiņa , PV3/7 - 402 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās)

Docents T.Novohatska , Ķīp6B - 318 , Nedēļas: nepāra

16.30 - 18.05

Lekc. Fizika

Katedras vadītājs M.Knite , PV3/7 - 101
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātika 2

Profesors I.Iltiņš , Āz12 - 111

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika 2

Profesors I.Iltiņš , Āz12 - 111

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās)

Docents T.Novohatska , Ķīp6B - 318 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda 2

Docents T.Lobanova-Šuņina , Ķīp6B - 318
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 21.30

Lekc. Auto satiksmes drošība

Asociētais profesors A.Grīslis , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 2.,8.,10.,12.,14.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Inženierķīmija

Docents J.Vaivads , PV3/7 - 101 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Inženierķīmija

Docents J.Vaivads , PV3/7 - 312 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Materiālzinības

Asociētais profesors J.Ozoliņš , Ķīp6B - 400 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Mašīnbūvniecības rasēšana

Docents Z.Veide , PV3/7 - 219
S
E
S
T
D
I
E
N
A

10.15 - 16.05

Lekc. Auto satiksmes drošība

Asociētais profesors A.Grīslis , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 5.,8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)