Apģērbu un tekstila tehnoloģija (RWGV0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.30 - 20.00

Lekc.; Pr.d. Specializētie pētnieciskā darba semināri

Asociētais profesors I.Ziemele , Ķīp6 - 425
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 20.30

Lekc.; Pr.d. Trīsdimensiju metodes apģērbu projektēšanā

Asociētais profesors I.Dāboliņa, Eksperts E.Lapkovska , Ķīp6 - 224 , Klausītājs
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.30 - 20.00

Lekc.; Pr.d. Apģērbu loģistika

Asociētais profesors I.Ziemele , Ķīp6 - 207
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

MD Maģistra darbs

Asociētais profesors I.Ziemele, Asociētais profesors D.Beļakova, Asociētais profesors I.Dāboliņa, Profesors I.Baltiņa, Asociētais profesors U.Briedis , Ķīp6 - 206 , Nedēļas: 5.,11.,16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

16.30 - 19.00

Lekc.; Pr.d. Viedapģērbi

Pētnieks I.Kašurina , Ķīp6 - 207 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)