Drošības inženierija (RICO0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Darba aizsardzības sistēmas organizācija (studiju projekts)

Docents (praktiskais) J.Bērziņš , - , Nedēļas: nepāra , Kalnciema 6 -121

Pr.d. Ugunsdrošība un profilakse (studiju projekts)

Profesors V.Jemeļjanovs , - , Nedēļas: pāra , Kalnciema 6 -121

14.30 - 16.05

Pr.d. Darba aizsardzības sistēmas organizācija (studiju projekts)

Docents (praktiskais) J.Bērziņš , - , Nedēļas: nepāra , Kalnciema 6 -121

Pr.d. Ugunsdrošība un profilakse (studiju projekts)

Profesors V.Jemeļjanovs , - , Nedēļas: pāra , Kalnciema 6 -121

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)