Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Profesors R.Počs , KC6 - 223 , Nedēļas: 1.-2.,4.-9.

Lekc. Nodokļi un nodevas

Asociētais profesors M.Jurušs , KC6 - 223 , Nedēļa: 3.

14.30 - 16.05

Lekc. Biznesa plānošana

Docents (praktiskais) J.Jakubāne , KC6 - 410

16.30 - 18.05

Pr.d. Biznesa plānošana

Docents (praktiskais) J.Jakubāne , KC6 - 410
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Nodokļi un nodevas

Asociētais profesors M.Jurušs , KC6 - 411 , Nedēļas: 2.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

U.Pentjuša , KC6 - 223 , Nedēļas: 1.-4.,6.-9.

16.30 - 18.05

Lekc. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

U.Pentjuša , KC6 - 223 , Nedēļas: 1.-4.,6.-9.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Personāla vadīšana

Docents I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 409 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Personāla vadīšana

Docents I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 409

14.30 - 16.05

Lekc. Kvalitātes sistēmu pamati

Docents (praktiskais) J.Pildavs , KC6 - 508 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Nodokļi un nodevas

Lektors p.i. I.Kukjans , KC6 - 311 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Kvalitātes sistēmu pamati

Docents (praktiskais) J.Pildavs , KC6 - 508
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Starta uzņēmējdarbības vadība

Lektors R.Lasmanis , KC6 - 311

10.15 - 11.50

Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari

E.Fortiņš , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-12.

12.30 - 14.05

Pr.d. Starptautiskie ekonomiskie sakari

E.Fortiņš , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-12.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)