Apģērbu un tekstila tehnoloģija (RWCV0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 17.00

PP Prakse

-
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 17.00

PP Prakse

-
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

BD Bakalaura darbs

Asociētais profesors I.Ziemele, Asociētais profesors D.Beļakova, Profesors I.Baltiņa, Asociētais profesors I.Dāboliņa, Asociētais profesors U.Briedis , Ķīp6 - 206 , Nedēļas: 5.,11.,16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Apģērbu konstruēšana (studiju projekts)

Asociētais profesors D.Beļakova , Ķīp6 - 224

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)