Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIMU0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Sociālā atbildība un biznesa ētika

Lektors T.Kreicbergs , KC6 - 410 , Nedēļas: 1.-12.

Lekc. Loģika un argumentācija

Asociētais profesors D.Ščeulovs , KC6 - 311 , Nedēļas: 13.-16.

20.15 - 21.50

Pr.d. Loģika un argumentācija

Asociētais profesors D.Ščeulovs , KC6 - 311 , Nedēļas: 13.-16.

Pr.d. Sociālā atbildība un biznesa ētika

Lektors T.Kreicbergs , KC6 - 410 , Nedēļas: 1.-12.
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Organizāciju teorijas

Dekāns E.Gaile-Sarkane , KC6 - 309 , Nedēļas: 1.-12.

20.15 - 21.50

Pr.d. Organizāciju teorijas

Dekāns E.Gaile-Sarkane , KC6 - 309 , Nedēļas: 1.-12.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Loģika un argumentācija

Asociētais profesors D.Ščeulovs , KC6 - 311 , Nedēļas: 13.-16.

Lekc. Darba grupu psiholoģija

Docents I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 311 , Nedēļas: 3.-10.

20.15 - 21.50

Pr.d. Darba grupu psiholoģija

Docents I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 311 , Nedēļas: 3.-10.

Pr.d. Loģika un argumentācija

Asociētais profesors D.Ščeulovs , KC6 - 311 , Nedēļas: 13.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Investīcijas un finansēšana

Katedras vadītājs N.Lāce , KC6 - 311 , Nedēļas: 1.-12.

20.15 - 21.50

Pr.d. Investīcijas un finansēšana

Katedras vadītājs N.Lāce , KC6 - 311 , Nedēļas: 1.-12.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Ekonomiskās analīzes teorija

Katedras vadītājs N.Lāce , KC6 - 311 , Nedēļas: 1.-12.

20.15 - 21.50

Pr.d. Ekonomiskās analīzes teorija

Katedras vadītājs N.Lāce , KC6 - 311 , Nedēļas: 1.-12.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)