Ekonomika (RIME0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Ekonomisko un komercaprēķinu metodes

Profesors I.Voronova , KC6 - 511

20.15 - 21.50

Lekc. Riski tautsaimniecībā

Profesors I.Voronova , KC6 - 511 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Ekonomisko un komercaprēķinu metodes

Profesors I.Voronova , KC6 - 511 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Biznesa socioloģija

Docents (praktiskais) L.Girsova , KC6 - 511 , Nedēļas: 13.-16.

Lekc. Starptautiskā valūtas un finanšu sistēma

Profesors I.Dovladbekova , KC6 - 511 , Nedēļas: 1.-12.

20.15 - 21.50

Pr.d. Starptautiskā valūtas un finanšu sistēma

Profesors I.Dovladbekova , KC6 - 511 , Nedēļas: 1.-12.

Pr.d. Biznesa socioloģija

Docents (praktiskais) L.Girsova , KC6 - 511 , Nedēļas: 13.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Starptautiskā konkurence

Profesors J.Saulītis , KC6 - 511 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Riski tautsaimniecībā

Profesors I.Voronova , KC6 - 511 , Nedēļas: 2.,6.,10.,14.

20.15 - 21.50

Pr.d. Starptautiskā konkurence

Profesors J.Saulītis , KC6 - 511 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Riski tautsaimniecībā

Profesors I.Voronova , KC6 - 511 , Nedēļas: 2.,6.,10.,14.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Biznesa socioloģija

Docents (praktiskais) L.Girsova , KC6 - 511 , Nedēļas: 13.-16.

Lekc. Mikroekonomikas analīze

Docents A.Fedotovs , KC6 - 511 , Nedēļas: 1.-12.

20.15 - 21.50

Pr.d. Mikroekonomikas analīze

Docents A.Fedotovs , KC6 - 511 , Nedēļas: 1.-12.

Pr.d. Biznesa socioloģija

Docents (praktiskais) L.Girsova , KC6 - 511 , Nedēļas: 13.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Ekonomikas attīstības faktori un modeļi

Profesors M.Šenfelde , KC6 - 511 , Nedēļas: nepāra

20.15 - 21.50

Pr.d. Ekonomikas attīstības faktori un modeļi

Profesors M.Šenfelde , KC6 - 511 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)