Siltumenerģētika un siltumtehnika (RMGG0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Energonesēju ražošanas un sadales iekārtas

Asociētais profesors D.Rusovs , PV1 - 201
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Biznesa socioloģija

Docents (praktiskais) L.Girsova , Ķīp6B - 300

18.15 - 19.50

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Siltumfizika 2

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 425
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Siltumtehnisko iekārtu kvalitātes novērtēšana

Docents A.Cars , Ķīp6B - 425

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Siltumapgādes sistēmu optimizācija 2

Docents S.Vostrikovs , PV1 - 302
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Asociētais profesors V.Urbāne , - , Nedēļas: nepāra , Kalnciema 6, 9.auditor

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)