Viedās elektroniskās sistēmas (AEGV0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. 5G bezvadu tehnoloģijas

Docents L.Pētersons, Profesors G.Balodis , Āz12 - 401 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. 5G bezvadu tehnoloģijas

Profesors G.Balodis , Āz12 - 401 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Pr.d. 5G bezvadu tehnoloģijas (studiju projekts)

Profesors G.Balodis , Āz12 - 401

14.30 - 16.05

Lekc. 5G bezvadu tehnoloģijas

Profesors G.Balodis , Āz12 - 401 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Signālu apstrāde heterogēnās sistēmās ar rekonfigurējamiem loģiskiem masīviem

Asistents R.Novickis , Āz12 - 428

18.15 - 19.50

Pr.d. Signālu apstrāde heterogēnās sistēmās ar rekonfigurējamiem loģiskiem masīviem

Asistents R.Novickis , Āz12 - 428 , Nedēļas: 9.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)