Elektronika un mobilie sakari (AEBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Lektors R.Kušņins , Āz12 - 422 , Nedēļas: 7.,9.,11.,13.

Lekc. Ķēžu teorija

Lektors M.Pudžs , Āz12 - 213 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lab.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Lektors R.Kušņins , Āz12 - 422 , Nedēļas: 7.,9.,11.,13.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Lektors R.Kušņins , Āz12 - 110

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Docents M.Tērauds , Āz12 - 428 , Nedēļas: 1.-12.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Docents M.Tērauds , Āz12 - 428 , Nedēļas: 1.-12.

Lab.d. Fizika 2

Asistents A.Knoks , PV3/7 - 423 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās)

Docents I.Dzenīte , S1 - 515 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Neelektrisko lielumu mērpārveidotāju darbības pamati

Docents D.Stepins , Āz12 - 405 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās)

Docents I.Dzenīte , D2 - 149 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Neelektrisko lielumu mērpārveidotāju darbības pamati

Docents D.Stepins , Āz12 - 405 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Analogā elektronika

Docents M.Tērauds , Āz12 - 223
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Analogās iekārtas

Lektors S.Tjukovs , Āz12 - 422 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Analogās iekārtas

Lektors S.Tjukovs , Āz12 - 422

12.30 - 14.05

Lekc. Ķēžu teorija

Lektors M.Pudžs , Āz12 - 212

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Neelektrisko lielumu mērpārveidotāju darbības pamati

Docents D.Stepins , Āz12 - 405 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Ķēžu teorija

Lektors R.Kušņins , Āz12 - 213 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Lektors R.Kušņins , Āz12 - 111

18.15 - 19.50

Pr.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Lektors R.Kušņins , Āz12 - 111 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Datormācība ( speckurss )

Lektors T.Solovjova , Āz12 - 428

14.30 - 16.05

Lekc. Ciparu iekārtas un sistēmas

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Supe , Āz12 - 301 , Nedēļas: 3.-14.

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Ciparu iekārtas un sistēmas

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Supe , Āz12 - 301 , Nedēļas: 3.-14.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Analogā elektronika

Asistents V.Smoļaninovs , Āz12 - 206 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Fizika 2

Asistents A.Knoks , PV3/7 - 101

12.30 - 14.05

Lab.d. Ķēžu teorija

Lektors R.Kušņins , Āz12 - 422 , Nedēļas: 8.,10.,12.,14.

14.30 - 16.05

Lab.d. Ķēžu teorija

Lektors R.Kušņins , Āz12 - 422 , Nedēļas: 8.,10.,12.,14.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)