Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIMU0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 20.00

Lekc. Mārketings un digitālā transformācija

Eksperts S.Laizāne , KC6 - 307 , Nedēļas: 2.-7.,12.-15. , Linda Saulīte
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Ekonomiskās analīzes teorija

I.Sproģe, Profesors N.Lāce , KC6 - 321 , Nedēļas: 1.-13.

12.30 - 14.05

Lekc. Ekonomiskās analīzes teorija

I.Sproģe, Profesors N.Lāce , KC6 - 321 , Nedēļas: 1.-14.

14.30 - 16.05

Pr.d. Darba grupu psiholoģija

Pētnieks A.Roša , KC6 - 321

Lekc. Pētnieciskais projekts uzņēmējdarbības vadīšanā

Docents I.Andersone , KC6 - 309

16.30 - 18.05

Pr.d. Pētnieciskais projekts uzņēmējdarbības vadīšanā

Docents I.Andersone , KC6 - 309
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Komunikācijas un prezentācijas prasme

Asociētais profesors T.Hramova , KC6 - 321 , Nedēļas: 3.-16.

14.30 - 16.05

Pr.d. Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana

Profesors E.Gaile-Sarkane , KC6 - 321 , Nedēļas: 2.-16.

16.30 - 18.05

Lekc. Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana

Profesors E.Gaile-Sarkane , KC6 - 321 , Nedēļas: 2.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Investīcijas un finansēšana

Docents (praktiskais) T.Laizāns , KC6 - 321

16.30 - 18.05

Lekc. Investīcijas un finansēšana

Docents (praktiskais) T.Laizāns , KC6 - 321

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)