Ražošanas inženierzinības un vadība (RMMZ0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris

Grafiks: 1. kurss, 1. grupa

      
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
       
1

 

 

2

 

 

3

 

 

4
18:15-19:50 Lekc. Finanšu analīze un plānošana
Docents N.Koleda, KC6-419, studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā
20:15-21:50 Pr.d. Finanšu analīze un plānošana
Docents N.Koleda, KC6-419, studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā
5
18:15-21:15 Lekc. Ražošanas vadības informācijas sistēmas
Lektors M.Kirikova, S1-208
6
18:15-21:15 Lab.d. Ražošanas plānošana un vadīšana
Lektors J.Bikovska, D2-447
7
18:15-21:50 Lekc. Starptautiskā komercdarbība
Asociētais profesors A.Zeps, KC6-410
8

 

 

9

 

 

10

 

 

11
18:15-19:50 Lekc. Finanšu analīze un plānošana
Docents N.Koleda, KC6-419, studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā
20:15-21:50 Pr.d. Finanšu analīze un plānošana
Docents N.Koleda, KC6-419, studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā
12
18:15-21:15 Lekc. Ražošanas vadības informācijas sistēmas
Lektors M.Kirikova, S1-208
13
18:15-21:15 Lab.d. Ražošanas plānošana un vadīšana
Lektors J.Bikovska, D2-447
14
18:15-21:15 Lekc. Pedagoģija
Profesors A.Zigmunde, Kr1-225
15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19
18:15-21:15 Lekc. Ražošanas vadības informācijas sistēmas
Lektors M.Kirikova, S1-208
20
18:15-21:15 Lab.d. Ražošanas plānošana un vadīšana
Lektors J.Bikovska, D2-447
21
18:15-21:50 Lekc. Starptautiskā komercdarbība
Asociētais profesors A.Zeps, KC6-410
22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

             

      

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)