Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2019./2020. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Ražošanas inženierzinības un vadība (RMMZ0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Finanšu analīze un plānošana

Docents N.Koleda , KC6 - 419 , Nedēļas: 3.-10.,12.-13.,15.-16. , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

20.15 - 21.50

Pr.d. Finanšu analīze un plānošana

Docents N.Koleda , KC6 - 419 , Nedēļas: 3.-10.,12.-13.,15.-16. , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 21.15

Lekc. Kvalitātes tehnoloģijas un vadīšana

Pētnieks J.Mazais , KC6 - 223 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Ražošanas vadības informācijas sistēmas

Lektors M.Kirikova , S1 - 208 , Nedēļas: 9.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 21.15

Lekc. Apgādes plūsmu vadīšana

Docents J.Petuhova , S1 - 412 , Nedēļas: 2.-3.,5.

Lab.d. Apgādes plūsmu vadīšana

Docents J.Petuhova , D2 - 447 , Nedēļas: 4.,6.-8.

Lekc. Ražošanas plānošana un vadīšana

Lektors J.Bikovska , S1 - 412 , Nedēļas: 9.-11.,13.

Lab.d. Ražošanas plānošana un vadīšana

Lektors J.Bikovska , D2 - 447 , Nedēļas: 12.,14.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 21.15

Lekc. Pedagoģija

Profesors A.Zigmunde , Kr1 - 225 , Nedēļas: nepāra

18.15 - 21.50

Lekc. Starptautiskā komercdarbība

Asociētais profesors A.Zeps , KC6 - 410 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)