Apģērbu un tekstila tehnoloģija (AWCV0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Tekstila un ādu materiālzinību pamati 2

Profesors I.Baltiņa , Ķīp6 - 213 , Nedēļas: pāra

Lekc. Tekstila un ādu materiālzinību pamati 2

Profesors I.Baltiņa , Ķīp6 - 213 , Nedēļa: 3.

12.30 - 14.05

Lekc. Tekstila un ādu materiālzinību pamati 2

Profesors I.Baltiņa , Ķīp6 - 212 , Nedēļas: 2.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Rūpnieciskā piegriešana

Asociētais profesors U.Briedis , Ķīp6 - 425

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Nozares mašīnzinības

Asociētais profesors U.Briedis , Ķīp6 - 425
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Apģērbu modeļu konstruēšana

Asociētais profesors D.Beļakova, Asistents A.Romane , Ķīp6 - 202

10.15 - 11.50

Lekc. Apģērbu konstruēšana

Asociētais profesors D.Beļakova, Asistents A.Romane , Ķīp6 - 425

12.30 - 14.05

Pr.d. Apģērbu konstruēšana

Lektors G.Terļecka, Asistents A.Romane , Ķīp6 - 201

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Modes tirgzinību un prečzinību pamati 2

Zinātniskais asistents L.Ārende , Ķīp6 - 425
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 18.05

PP Prakse

Lektors I.Šroma , Ķīp6 - 201 , Nedēļas: pāra

14.30 - 19.50

PP Prakse

Lektors I.Šroma , Ķīp6 - 201 , Nedēļas: nepāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Vispārējā socioloģija

S.Rēvele , Āz12 - 102 , Nedēļas: 4.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)