Transporta sistēmu inženierija (RMCL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 16.00

PP Prakse

Mācību biroja administrators S.Andersone , - , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Nedēļas: 9.-16.

16.30 - 18.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

-
O
T
R
D
I
E
N
A

09.00 - 16.00

PP Prakse

- , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

Mācību biroja administrators S.Andersone , - , Nedēļas: 9.-16.

16.30 - 18.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

-
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

09.00 - 16.00

PP Prakse

- , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Nedēļas: 9.-16.

16.30 - 18.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

-
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 16.00

PP Prakse

- , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Nedēļas: 9.-16.

16.30 - 18.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

-
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 16.00

PP Prakse

- , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)