Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2019./2020. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Medicīnas inženierija un fizika (RMCF0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 14.00

PP Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Romanova , -

14.30 - 16.05

Lekc. Biomateriālu un biomehānikas pamati

Lektors I.Adamoviča , Ķīp6B - 319 , Nedēļas: 11.-16. , Specializējošais studiju kurss "Biomateriāli", specializācijai "Medicīniskie materiāli"

16.30 - 18.05

Lekc. Biomateriālu un biomehānikas pamati

Lektors I.Adamoviča , Ķīp6B - 319 , Nedēļas: 11.-16. , Specializējošais studiju kurss "Biomateriāli", specializācijai "Medicīniskie materiāli"

Lekc. Mašīnu elementu parametriskā modelēšana

Profesors M.Dobelis , Āz12 - 321 , C. Brīvās izvēles studiju priekšmets
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Radiācijas terapijas tehnoloģijas

Profesors J.Dehtjars , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Radiācijas terapijas tehnoloģijas

Profesors J.Dehtjars , Āz12-K1 - 115

12.30 - 14.05

DD Inženierprojekts

Profesors A.Balodis , Ķīp6B - 319

14.30 - 16.05

Lekc. Nanomedicīnas pamati

Docents V.Zemīte , Ķīp6B - 300
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.30 - 10.00

Lekc. Nanomedicīnas pamati

Docents V.Zemīte , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

BD Bakalaura darbs

Profesors J.Dehtjars , Ķīp6B - 319

12.30 - 14.05

Lekc. Medicīniskie tekstilmateriāli

Vadošais pētnieks I.Ļašenko , PV3/7 - 310 , Specializējošais studiju kurss specializācijai "Medicīniskie materiāli"

Lekc. Datorizēta lēmumu pieņemšana medicīnā

Docents I.Markoviča , D2 - 340 , Nedēļas: pāra , Specializējošais studiju kurss specializācijai "E-medicīna"

Lekc.; Pr.d. Siltummācība

Docents A.Cars , Āz12 - 111 , Specializējošais studiju kurss specializācijas virzienam "Medicīniskās iekārtas"

Lekc. Elektroniskie elementi un elektronisko iekārtu projektēšana

Docents M.Zeltiņš , Āz12 - 213 , Specializējošais studiju kurss specializācijas virzienam "Medicīniskā elektronika

14.30 - 16.05

Lekc. Nanomedicīnas tehnoloģijas

Docents V.Zemīte , Ķīp6B - 319 , Nedēļas: 9.-16. , Specializējošais studiju kurss specializācijai "Medicīnas fizika un nanomedicīna"

16.30 - 19.30

Lekc.; Pr.d. Automatizētās projektēšanas pamati - AutoCAD

Asociētais profesors N.Mozga , Ķīp6B - 404 , Nedēļas: nepāra , C. Brīvās izvēles studiju priekšmets

16.30 - 18.05

Lekc. Nanomedicīnas tehnoloģijas

Docents V.Zemīte , Ķīp6B - 319 , Nedēļas: 9.-16. , Specializējošais studiju kurss specializācijai "Medicīnas fizika un nanomedicīna"

20.15 - 21.50

Lekc. Radiācijas terapijas tehnoloģijas

Profesors J.Dehtjars , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 14.00

PP Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Romanova , -

15.00 - 17.00

BD Bakalaura darbs

-
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 14.00

PP Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Romanova , -

15.00 - 17.00

BD Bakalaura darbs

-

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)