Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana (AIGW0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Komercdarbības vērtēšana

Profesors J.Vanags , KC6 - 215 , Nedēļas: 2.-12. , lecturer A.Vellers

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Komercdarbības vērtēšana

Profesors J.Vanags , KC6 - 301 , Nedēļas: 3.,5.,7.,9.,11. , lecturer A.Vellers

Lekc.; Pr.d. Komercdarbības vērtēšana

Profesors J.Vanags , KC6 - 307 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12. , lecturer A.Vellers

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Komercdarbības vērtēšana

Profesors J.Vanags , KC6 - 419 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.

Lekc.; Pr.d. Komercdarbības vērtēšana

Profesors J.Vanags , KC6 - 221 , Nedēļas: 3.,5.,7.,9.,11. , lecturer A.Vellers
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu risku un kvalitātes vadība

Profesors T.Tambovceva , M1/1 - 202 , Nedēļas: 4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.

14.30 - 16.05

Lekc. Inovāciju vadīšana būvniecībā

Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš , KC6 - 301 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Būvniecības projektu risku un kvalitātes vadība

Profesors T.Tambovceva , KC6 - 301 , Nedēļas: 4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Inovāciju vadīšana būvniecībā

Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš , KC6 - 321
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma ekonomika

Lektors L.Kauškale , M1/1 - 316

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma ekonomika

Lektors L.Kauškale , M1/1 - 316 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.-10.,12.,14.,16.

Lekc. Nekustamā īpašuma tirgus tautsaimniecībā

Lektors L.Kauškale , M1/1 - 316 , Nedēļa: 11.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma tirgus tautsaimniecībā

Lektors L.Kauškale , KC6 - 301

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Būvniecības produktu un nekustamā īpašuma starptautiskais tirgus

Profesors I.Geipele, Asociētais profesors L.Tupenaite , KC6 - 215 , Nedēļas: 9.-16.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Būvniecības produktu un nekustamā īpašuma starptautiskais tirgus

Profesors I.Geipele, Asociētais profesors L.Tupenaite , KC6 - 215 , Nedēļas: 9.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)