Nekustamā īpašuma pārvaldība (RICN0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Nekustamā un kustamā īpašuma tiesiskie pamati

Pētnieks I.Amoliņa , KC6 - 221 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Nekustamā un kustamā īpašuma tiesiskie pamati

Pētnieks I.Amoliņa , KC6 - 221 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Nekustamā un kustamā īpašuma tiesiskie pamati

Pētnieks I.Amoliņa , KC6 - 221 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Nekustamā un kustamā īpašuma tiesiskie pamati

Pētnieks I.Amoliņa , KC6 - 221 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Biznesa angļu valoda 2

Docents I.Liokumoviča , KC6 - 221

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Lektors A.Pola , KC6 - 215

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Namu inženierkomunikācijas

Docents A.Kundziņa , KC6 - 221

14.30 - 16.05

Lekc. Namu inženierkomunikācijas

Docents A.Kundziņa , KC6 - 221 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ekonomika

Lektors A.Mihņenoka , KC6 - 223

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma apsaimniekošanā un pārvaldīšanā

Profesors T.Tambovceva , KC6 - 221

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma apsaimniekošanā un pārvaldīšanā

Profesors T.Tambovceva , KC6 - 221
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Ekonomika

Lektors A.Mihņenoka , KC6 - 215 , Nedēļas: 2.-16.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Būvlikums un būvnoteikumi

Docents R.Kočanova , KC6 - 221 , Nedēļas: pāra , Lekt.J.Uzulēns

Pr.d. Ekonomika

Lektors A.Mihņenoka , KC6 - 221 , Nedēļa: 3.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Būvlikums un būvnoteikumi

Docents R.Kočanova , KC6 - 221 , Nedēļas: pāra , Lekt.J.Uzulēns

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)