Enerģētika un elektrotehnika (DEBN0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.30 - 10.05

Lekc. Fizika 2

Lektors V.Miglāns , Sm90 - 304 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Docents R.Smirnova , Sm90 - 217 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.

Lab.d. Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Docents R.Smirnova , Sm90 - 406 , Nedēļas: 14.,16.

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika 2

Docents J.Oļehno , Sm90 - 219 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Docents R.Smirnova , Sm90 - 406 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lab.d. Fizika 2

Lektors V.Miglāns , Sm90 - 303 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.30 - 10.05

Lekc. Ciparu elektronika un datorarhitektūra

Docents I.Ščukins , Sm90 - 219 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika 2

Docents J.Oļehno , Sm90 - 219 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Matemātika 2

Docents J.Oļehno , Sm90 - 219 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda 2

Direktora vietnieks zinātnes jautājumos J.Tretjakova , Sm90 - 310 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Ciparu elektronika un datorarhitektūra

Docents J.Oļehno , Sm90 - 116 , Nedēļas: pāra

14.15 - 15.50

Pr.d. Angļu valoda 2

Direktora vietnieks zinātnes jautājumos J.Tretjakova , Sm90 - 310 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.30 - 10.05

Lekc. Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Docents R.Smirnova , Sm90 - 219 , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.

Lab.d. Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Docents R.Smirnova , Sm90 - 406 , Nedēļas: 13.,15.

Lekc. Elektrība un magnētisms

Lektors V.Miglāns , Sm90 - 304 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.

Lab.d. Elektrība un magnētisms

Lektors V.Miglāns , Sm90 - 303 , Nedēļas: 14.,16.

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika 2

Docents J.Oļehno , Sm90 - 219 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Matemātika 2

Docents J.Oļehno , Sm90 - 219 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Datormācība (speckurss)

Pētnieks J.Ivanovs , Sm90 - 407 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Datormācība (speckurss)

Pētnieks J.Ivanovs , Sm90 - 407 , Nedēļas: pāra

14.15 - 15.50

Lab.d. Ciparu elektronika un datorarhitektūra

Docents I.Ščukins , Sm90 - 116 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.30 - 10.05

Lekc. Elektrība un magnētisms

Lektors V.Miglāns , Sm90 - 304 , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.

Lab.d. Elektrība un magnētisms

Lektors V.Miglāns , Sm90 - 303 , Nedēļas: 13.,15.

10.15 - 11.50

Lekc. Elektrotehnika un elektronika

Pētnieks L.Lavrinoviča , Sm90 - 219 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Fizika 2

Lektors V.Miglāns , Sm90 - 304 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Vispārīgā ķīmija

Lektors J.Kārkliņš , Sm90 - 219 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Vispārīgā ķīmija

Lektors J.Kārkliņš , Sm90 - 207 , Nedēļas: pāra

14.15 - 15.50

Lab.d. Elektrotehnika un elektronika

Pētnieks L.Lavrinoviča , Sm90 - 106 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)