Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIGUA)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Finanšu analīze un plānošana

Docents N.Koleda , KC6 - 419 , Nedēļas: 3.-10.,12.-13.,15.-16. , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

Pr.d. Uzņēmuma vadīšana (studiju projekts)

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 409 , Nedēļas: 1.-2.

20.15 - 21.50

Pr.d. Uzņēmuma vadīšana (studiju projekts)

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 409 , Nedēļas: 1.-2.

Pr.d. Finanšu analīze un plānošana

Docents N.Koleda , KC6 - 419 , Nedēļas: 3.-10.,12.-13.,15.-16. , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Komunikācija un darījumu sarunas

Docents R.Greitāne , KC6 - 409 , Nedēļas: 1.-7.,9.-13.

20.15 - 21.50

Pr.d. Komunikācija un darījumu sarunas

Docents R.Greitāne , KC6 - 409 , Nedēļas: 1.-7.,9.-13.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Personāla attīstības metodes

Docents I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 409 , Nedēļas: 1.-12.

Pr.d. Uzņēmuma vadīšana (studiju projekts)

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 409 , Nedēļas: 13.-14.

20.15 - 21.50

Pr.d. Uzņēmuma vadīšana (studiju projekts)

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 409 , Nedēļas: 13.-14.

Pr.d. Personāla attīstības metodes

Docents I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 409 , Nedēļas: 1.-12.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Uzņēmumu vērtēšana

Profesors I.Voronova , KC6 - 409 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Pētniecības metodes uzņēmējdarbībā (studiju projekts)

Profesors I.Voronova , KC6 - 409 , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Pr.d. Uzņēmumu vērtēšana

Profesors I.Voronova , KC6 - 409 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Pētniecības metodes uzņēmējdarbībā (studiju projekts)

Profesors I.Voronova , KC6 - 409 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)