Aviācijas transports (AMGA0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

MD Maģistra darbs

Mācību biroja administrators S.Andersone , -

18.15 - 19.50

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , KC6 - 321 , Nedēļas: 1.-8.

20.15 - 21.50

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , KC6 - 321 , Nedēļas: 1.-8.
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

MD Maģistra darbs

-

18.15 - 19.50

Lekc. Kompozītu materiālu mehānika un stiprība

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , Lo1/V - 311

20.15 - 21.50

Lekc. Gaisa kuģu un dzinēju tehniskā ekspluatācija

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , Lo1/V - 311
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

MD Maģistra darbs

-
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

MD Maģistra darbs

-

18.15 - 19.50

Lekc. Transporta loģistika

Asistents J.Soldatova, Vadošais pētnieks V.Šestakovs , Lo1/V - VII
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

MD Maģistra darbs

-

20.15 - 21.50

Lekc. Mehānisko objektu parametriskā modelēšana 2

Docents S.Kuzņecovs , Lo1/V - 205

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)