Ģeomātika (NBCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
07.02.202017:00-19:00Lekc.; Pr.d. Ģeoinformācijas sistēmu pamati
Asociētais profesors M.Kaļinka, M1/1 - 125
06.03.2020 17:00-19:00
17.04.2020 17:00-19:00
15.05.2020 17:00-19:00
15.02.202010:00-13:00Lekc.; Pr.d. Globālās pozicionēšanas sistēmas
Docents M.Reiniks, M1/1 - 120
15.02.202010:00-13:00Lekc.; Pr.d. Globālās pozicionēšanas sistēmas (studiju projekts)
Docents M.Reiniks, M1/1 - 120
15.02.202013:00-15:00Lekc.; Pr.d. Ģeodēziskie instrumenti
Docents M.Reiniks, M1/1 - 120
15.02.202015:00-17:00Lekc.; Pr.d. Pilsētvides topogrāfiskā uzmērīšana
Docents M.Reiniks, M1/1 - 120
07.03.202010:00-14:00Lekc.; Pr.d. Kartogrāfija
Pētnieks U.Krutova, M1/1 - 120
21.03.202014:00-17:00Lekc. Prezentācijas prasme
Asociētais profesors A.Šteinberga, Ķīp6B - 318

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)