Aviācijas transports (AMGA0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.00 - 16.00

PP Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Asociētais profesors p.i. V.Muhins, Docents I.Ozoliņš, Docents Ē.Ozoliņš, Mācību biroja administrators S.Andersone , - , Nedēļas: 10.-16. , n0 01.04.2020 - 30.06.2020

18.15 - 19.50

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , KC6 - 321 , Nedēļas: 1.-8.

20.15 - 21.50

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , KC6 - 321 , Nedēļas: 1.-8.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.00 - 16.00

PP Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Asociētais profesors p.i. V.Muhins, Docents I.Ozoliņš, Docents Ē.Ozoliņš , - , Nedēļas: 10.-16. , n0 01.04.2020 - 30.06.2020

20.15 - 21.50

Lekc. Gaisa kuģu un dzinēju tehniskā ekspluatācija

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , Lo1/V - 311
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.00 - 16.00

PP Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Asociētais profesors p.i. V.Muhins, Docents I.Ozoliņš, Docents Ē.Ozoliņš , - , Nedēļas: 10.-16. , n0 01.04.2020 - 30.06.2020

20.15 - 21.50

Lekc. Globālā navigācijas satelītu sistēma

Docents D.Goreļikovs , Lo1/V - 401
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.00 - 16.00

PP Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Asociētais profesors p.i. V.Muhins, Docents I.Ozoliņš, Docents Ē.Ozoliņš , - , Nedēļas: 10.-16. , n0 01.04.2020 - 30.06.2020
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.00 - 16.00

PP Prakse

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Asociētais profesors p.i. V.Muhins, Docents I.Ozoliņš, Docents Ē.Ozoliņš , - , Nedēļas: 10.-16. , n0 01.04.2020 - 30.06.2020

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)