Aviācijas transports (AMGA0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 15.00

Lekc. Prakse

- , Nedēļas: 1.-14.

18.15 - 19.50

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , KC6 - 321 , Nedēļas: 1.-8.

20.15 - 21.50

Lekc. Pedagoģija

Asociētais profesors K.Oganisjana , KC6 - 321 , Nedēļas: 1.-8.
O
T
R
D
I
E
N
A

09.00 - 15.00

Lekc. Prakse

- , Nedēļas: 1.-14.

16.30 - 18.05

Lekc. Maģistra darbs ar projekta daļu

- , Nedēļas: 1.-14.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

09.00 - 15.00

Lekc. Prakse

- , Nedēļas: 1.-14.

16.30 - 18.05

Lekc. Maģistra darbs ar projekta daļu

- , Nedēļas: 1.-14.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 15.00

Lekc. Prakse

- , Nedēļas: 1.-14.

16.30 - 18.05

Lekc. Maģistra darbs ar projekta daļu

- , Nedēļas: 1.-14.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 15.00

Lekc. Prakse

- , Nedēļas: 1.-14.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)