Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2019./2020. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbības finanses (RIMF0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Vadības grāmatvedība un projektu analīze

Profesors N.Lāce , KC6 - 307 , Nedēļas: 4.-15.

20.15 - 21.50

Lekc. Vadības grāmatvedība un projektu analīze

Profesors N.Lāce , KC6 - 307 , Nedēļas: 4.-15.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Maģistra darbs

Katedras vadītājs N.Lāce , KC6 - 309

20.15 - 21.50

Lekc. Maģistra darbs

Katedras vadītājs N.Lāce , KC6 - 309

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)