Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (AIGS0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Globālais tirgus un piegādes ķēdes

Lektors R.Pļavnieks , S1 - 412 , Nedēļas: 3.,5.,7.-8.,10.,12.

Lab.d. Globālais tirgus un piegādes ķēdes

Lektors R.Pļavnieks , D2 - 447 , Nedēļas: 6.,9.,13.,15. , LSCM at RTU grupa 6. un 13.n.; Barselonas grupa 9. un 15.n.

12.30 - 14.05

Lekc. Globālais tirgus un piegādes ķēdes

Lektors R.Pļavnieks , S1 - 412 , Nedēļas: 3.,5.,7.-8.,10.,12.

Lab.d. Globālais tirgus un piegādes ķēdes

Lektors R.Pļavnieks , D2 - 447 , Nedēļas: 6.,9.,13.,15. , LSCM at RTU grupa 6.un 13.n.; Barselonas grupa 9. un 15.n.

18.15 - 19.50

Lekc. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 311 , Nedēļa: 12. , Nodarbību vadīs vieslekt.Runno Lumiste

20.15 - 21.50

Pr.d. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 311 , Nedēļa: 12. , Nodarbību vadīs vieslekt.Runno Lumiste
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 311 , Nedēļa: 12. , Nodarbību vadīs vieslekt.Runno Lumiste

Lekc. Uzņēmējdarbība transportā

Vieslektors A.Kotļars , KC6 - 311 , Nedēļas: 9.-11.,13.-16.

20.15 - 21.50

Pr.d. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 311 , Nedēļa: 12. , Nodarbību vadīs vieslekt.Runno Lumiste

Pr.d. Uzņēmējdarbība transportā

Vieslektors A.Kotļars , KC6 - 311 , Nedēļas: 9.-11.,13.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 311 , Nedēļa: 12. , Nodarbību vadīs vieslekt.Runno Lumiste

Lekc. Pasaules ekonomikas attīstība

Docents O.Bogdanova , KC6 - 303 , Nedēļas: 3.,16.

Lekc. Starptautiskās tirgzinības

Asociētais profesors D.Solovjovs , KC6 - 508 , Nedēļas: 9.-11.,13.-15.

20.15 - 21.50

Lekc. Starptautiskās tirgzinības

Asociētais profesors D.Solovjovs , KC6 - 508 , Nedēļas: 9.-11.,13.-15.

Pr.d. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 311 , Nedēļa: 12. , Nodarbību vadīs vieslekt.Runno Lumiste
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Stratēģiskā vadīšana starptautiskajos uzņēmumos

Asociētais profesors A.Zeps , KC6 - 321 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,14.,16.

Lekc.; Pr.d. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 508 , Nedēļa: 12. , Nodarbību vadīs vieslekt.Runno Lumiste

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 508 , Nedēļa: 12. , Nodarbību vadīs vieslekt.Runno Lumiste

Pr.d. Stratēģiskā vadīšana starptautiskajos uzņēmumos

Asociētais profesors A.Zeps , KC6 - 321 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,14.,16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 411 , Nedēļa: 12. , Nodarbību vadīs vieslekt.Runno Lumiste

20.15 - 21.50

Pr.d. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 411 , Nedēļa: 12. , Nodarbību vadīs vieslekt.Runno Lumiste

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)